3 YAŞINDAN İTİBAREN MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik yeteneğini geliştirirken, eş zamanlı sosyal yeteneğinizi de geliştiren eğitim programımız, 3 yaş ve üzerinde ergenliğe kadar yaş grupları olarak, bu süreçten sonra da yetkinlik seviyelerine göre gruplar olarak programlanmıştır.

Programın amacı; çocuklarımızın mevcut iç ritimlerini açığa çıkararak hareket koordinasyonlarını
doğru zemine yerleştirmektir.
İleride icra edebilecekleri enstrümana ön hazırlık yaparak profesyonel müzisyen olmalarının kapılarını
açmaktır.
Görsel, işitsel ve duysal zekâlarına ciddi katkı ve kazanımlar sağlamaktır.
Motor kaslarının gelişimi sayesinde el becerilerini arttırarak yaratıcılıklarına katkı sağlamaktır.